Foto

Foto: cerimonia di noviziato a maggio 2020

Anagarika Sebastian diventa Samanera Khemaviro