Foto

Foto: Noviziato (Pabbajja) Samanera Nandasilo, 2013